Synsvaghet

Synsvaghet är en bilateral försämring av synen som väsentligt försämrar funktionen hos patienten och kan inte i tillräcklig utsträckning korrigeras via medicinsk, kirurgisk, terapi, konventionella glasögon eller kontaktlinser.

Det är ofta en förlust av synskärpan men kan innebära även en förlust av synfältet, ljuskänslighet, förvrängda syn eller förlust av kontrast.Synsvaghet ofta kan uppstå som en följd av medfödda missbildningar, skador, som en lång process eller som en komplikation av en sjukdom.

Behandlingen botar inte orsaken till synens problem utan snarare utnyttjar den återstående synen till sin fulla potential. Behandlingen ersätter inte behovet av andra samtidiga behandlingar såsom laser, medicin och kirurgi.

Läkaren ordinerar receptbelagda glasögon, filter, mikroskopiska – teleskopiska glasögon, förstoringsglas, anpassad utrustning, CCTV, andra olika hjälpmedel, utbildning och patienterna råd.