Om företaget

ProviLens Medina Consulting AB är ett konsult företag som specialiserar sig för att hjälpa producenter att marknadsföra dess tekniska lösningar som hjälpmedel för personer med synnedsättning, blinda och även personer med dyslexi. ProviLens är ett nytt företag men deras medarbetare har nära 18 år av erfarenhet på marknaden med specialitet i Europa (Portugal, Spanien, Italien, Slovenien men också i Skandinavien).

Vår huvudsakliga idé är att hjälpa till personer för en Visuellt och Kognitiv integration.